• Afgelopen donderdag (6 juli) vond de Algemene Ledenvergadering plaats in de kantine van V.V. Stroe. De ledenvergadering werd goed bezocht door de leden. 

  Het bestuur gaf toelichting op het de prestatie en gevoerd beleid van het afgelopen seizoen. Over het algemeen kan de club positief terugkijken op het laatste seizoen. Belangrijkste punten van de vergadering waren:

  • Blijvend aandachtspunt om voldoende vrijwilligers te verkrijgen en behouden
  • De splitsing van kantine en kleedkamers en oprichting VVE
  • Aankondiging van jubileum activiteiten voor het 75-jarig bestaan
  • Voordracht leden van verdienste
  • Noodzakelijke indexering van kantine prijzen
  • V.V. Stroe is in staat om de contributie voor volgend seizoen gelijk te houden 
  • Ledenaantal groeit licht

  De complete notulen zijn uiteraard voor alle leden beschikbaar.