• De Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op 7 juli om 21:00u. In deze vergadering zal o.a. een statutenwijziging worden ingebracht. Noteer dus de datum in de agenda en komt allen!

    Bestuur V.V. Stroe