• Vanuit het bestuur volgen wij de actualiteiten rondom de coronacrisis op de voet. Net als de rest van het land betekent dit met name het opvolgen van de richtlijnen vanuit de overheid. Via deze update willen we een aantal club-specifieke zaken met jullie delen. 

  Competitie

  Inmiddels is bekend dat de competities niet meer hervat worden. Iedereen blijft in de klasse van dit seizoen. De club heeft inmiddels de blik op volgend seizoen gericht, ook al is niet zeker wanneer en hoe deze van start kan gaan. We starten nu met het inschrijven van elftallen en andere noodzakelijke stappen om een nieuwe seizoenstart mogelijk te maken.

   Financieel

  Deze coronacrisis heeft net als op veel organisaties een negatieve impact op de club. Een groot deel van de inkomsten zijn weggevallen. V.V. Stroe is financieel gezond en onze club zal niet direct in de moeilijkheden komen. Om dit zo te houden bekijken we als bestuur de mogelijkheden om de lopende kosten te beperken en aanspraak te maken op de regelingen die de overheid en bond ter beschikking stellen.

  De contributie is aan het begin van het seizoen geïncasseerd. Wij realiseren dat de club hier de laatste maanden uiteraard niets tegenover kan stellen. Vanuit het bestuur volgen we de lijn van o.a. de knvb dat we de kosten gezamenlijk moeten dragen. En een groot deel van de vaste lasten lopen door. Een compensatie van de contributie is op dit moment niet aan de orde. We weten ook dat deze crisis er voor kan zorgen dat mensen in de problemen kunnen komen. Als dit het geval is voor onze leden, dan willen we er voor hen zijn. Kom je op een of andere manier in de problemen, meld je dan bij ons.

   Evenementen

  Er stonden nog twee evenementen gepland dit seizoen. De playbackshow is inmiddels afgelast.  Verder staat de familiedag nog in juni. We houden er uiteraard serieus rekening mee dat deze niet door kan gaan, maar we willen ook niet te ver op de zaken Vooruitlopen. Komende dinsdag (21 april) is er een nieuwe update vanuit het kabinet. Dan zal er ongetwijfeld meer duidelijk worden.  

  Blijf gezond.

  Bestuur V.V. Stroe