• Vertrouwenspersoon

  Protocol vertrouwenspersoon voetbalvereniging Stroe

  Iedereen wil graag op een normale manier behandeld worden. Toch gebeurt het wel eens, dat dingen niet zo gaan zoals je zou willen. Voetbalvereniging Stroe wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en waar de leden met plezier voetballen.

  Helaas kunnen ongewenste omgangsnormen overal voorkomen en dus ook binnen voetbalvereniging Stroe. De voetbalvereniging doet haar best ‘’ongewenst gedrag’’ zo veel mogelijk te voorkomen en áls het voorkomt de gevolgen te minimaliseren .
  Eén van de stappen die de vereniging zet, is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Je kunt bij een vertrouwenspersoon terecht als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag.

  Wat is ongewenst gedrag?

  Onder ongewenst gedrag kan men o.a. denken aan:

  • (Cyber) pesten en treiteren;
  • Roddelen en negeren;
  • Discriminatie;
  • Agressie en geweld;
  • Machtsmisbruik;
  • Seksuele intimidatie (o.a. seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact, aanranding).

  Dat gedrag ongewenst is, is soms heel duidelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slaan, aanranding of chanteren. Soms is dat wat minder duidelijk. De één vindt iets een grapje, terwijl de ander het als pesten ervaart.
  Maar in alle situatie geldt: ‘’wat ongewenst is, dat bepaal jij’’.

  Wat doe je bij ongewenst gedrag?

  In eerste instantie bespreek je het met degene, die ongewenst gedrag vertoont. Als dat lastig is, ga je naar de leider(s)/trainer(s), je ouder(s) of een bestuurslid.
  Als je dat moeilijk vindt, niet kunt of je verhaal liever deelt met een onafhankelijk persoon, kun je terecht bij een vertrouwenspersoon.

  Wie is de vertrouwenspersoon en hoe vind je die?
  Je kunt de vertrouwenspersonen alsvolgt bereiken:

  Teunie Kleijer:

  Tel nr: 06 40 23 56 24
  Email: vertrouwenspersoon@vvstroe.nl


  Gert van Rootselaar:

  Tel nr: 06 11 70 03 19
  Email: vertrouwenspersoon@vvstroe.nl

   

  Wat kun je van een vertrouwenspersoon verwachten?

  Een vertrouwenspersoon:

  • Luistert naar je verhaal;
  • Biedt de eerste ondersteuning;
  • Maakt een inschatting van de ernst van de situatie;
  • Geeft advies over de te nemen stappen;
  • Begeleidt, indien gewenst, bij de te ondernemen stappen richting een oplossing;
  • Ondersteunt, indien het een strafbaar feit betreft, bij het doen van aangifte bij de politie.

  De vertrouwenspersoon handelt alleen op jouw verzoek of bij jongere kinderen op verzoek van de ouders. Voor alle stappen die de vertrouwenspersoon onderneemt is jouw toestemming vereist.

   

  De vertrouwenspersoon waarborgt altijd de vertrouwelijkheid en is verplicht tot geheimhouding!